Blog

در مورد مد و مد گرایی و دنیای مد قوانینی است که باید شیک پوشان آن قوانین را رعایت کنند تا خوش تیپ دیده شوند.
برای مثال:باید لباسهایی تن کنید که ایرادهای اندامی تان را بگیرد و در مقابل آن به زیبایی اندام تان بیفزاید.قبل از اینکه خرید فصل را آغاز کنیم قرار بر آن بگذارید که همه چیز دقیقا سایز اندام تان بخرید.رنگ هایی را انتخاب کنید که به رنگ پوستتان بیایید.و همچنین قد تان را متناسب نشان دهد.انتخاب خود را حداکثر به 3 رنگ محدود کنید.روش های قدیمی ست کردن لباس را کنار بگذارید زیرا قوانین مد سال به سال تغییر میکند.
مدانورا modanura  به شما کمک میکند تا لباس های خود را طبق مد تغییر دهید و همیشه شیک بنظربرسید.
لباس پوشیدن فوت و فن های خاص خود را دارد.یک خانم شیک پوش فقط به مدل و قیمت لباس توجه نمی کند.رازهای خوش پوشی و جذاب بودن رعایت اصول لباس پوشیدن با دقت در اجزای زیر و رو است.
در انگلیسی ‘dude’ به معنای خوب لباس پوشیدن است.که در کل جهان به آن کلمه خیلی اهمیت داده میشود.مدا نورا میخواهد شما هم از آن افرادی باشید که به ‘dude’ ویا همان خوب لباس پوشیدن اهمیت زیادی بدهید.
مدانورا از شما عزیزان میخواهد با ما باشید تا خوش تیپ بمانید.
ما به شما کمک میکنیم که تا همیشه در همه جا با بهترین لباس شرکت کنید.
شما زیبایی خود را میتوانید با شیک پوشیدن جلوه دهید.شیک پوشیدن حق همه زنان و دختران ایرانی میباشد.
مدانورا سعی میکند به شما عزیزان کمک کند تا شیک پوش باشید.

مد چیست؟

قضاوت در مورد شخصیت انسانها ازروی لباسی که میپوشد یک عادت همیشگی است.هرچند لباس پوشیدن فقیر بودن یا ثروتمند بودن انسانها رو نشان نمیدهد.اما در یک نگاه کلی برای قضاوت در شخصیت انسانها بسیاراهمیت دارد.بهترین راه برای زیبا دیدن انسانها طبیعی بنظر آمدن است.اعتماد بنفس زیباترین ویژگی در دنیاست.لباس زیبا میتواند قد کوتاه را بلند و قد بلند را کوتاه جلوه دهد.وهمچنین میتواند انسان چاق را لاغر و انسان لاغر را استخوانی نشان دهد.برخی از انسانها با چگونه ست کردن لباسهایشان مشکل دارند و هر روز باید کل کمد را خالی کرده تا برای خود لباس مناسب پیدا کند.برای بهتر دیده شدن باید لباسها ست باشند.نباید از رنگهای متنوعی استفاده کرد.حداقل دو یا سه رنگ.و رنگها باید متناسب با پوست بدنتان باشد.
شما بااین کار زیباترین فرد خواهید شد.
ما برای شما در هر دوره مطالبی از مد و مدگرایی در اختیار خواهیم گذاشت.

X